Strona główna - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne.

Nasza oferta

Strona główna - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne.

Nasze realizacje

Strona główna - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne.

Informacje o nas

Nasza oferta

Strona główna - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne.

Doradztwo

Biuro Projektowe EcoPro, Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska, obejmujące interpretację przepisów i opracowanie stosownych wniosków i dokumentacji.

Strona główna - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne.

Projektowanie

Świadczymy usługi w m.in. zakresie kompleksowego opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych instalacji przetwarzania odpadów (kompostownie, składowiska odpadów, sortownie odpadów).

Strona główna - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne.

Nadzór inwestorski

Zespół EcoPro oferuje m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.

Nasza firma świadczy także kompleksową obsługę firm z zakresu ochrony środowiska

Zobacz

Nasze realizacje

Nasze referencje

Skontaktuj się z nami

Wyślij