Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne

Doradztwo

Biuro Projektowe EcoPro, Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska, obejmujące interpretację przepisów i opracowanie stosownych wniosków i dokumentacji.

Czytaj więcej

Nadzór inwestorski

Zespół EcoPro oferuje m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.

Czytaj więcej

Projektowanie

Świadczymy usługi w m.in. zakresie kompleksowego opracowywania projektów budowlanych
i wykonawczych instalacji przetwarzania odpadów (kompostownie, składowiska odpadów, sortownie odpadów).

Czytaj więcej

Nasza firma świadczy także kompleksową obsługę firm z zakresu ochrony środowiska

Więcej informacji

Nasze przykładowe realizacje

...

Instalacja w ECU w Rusku

Dodany przez: EcoPro

Zakres zadania dla instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko, obejmował m.in. analizy, badania geotechniczne, prace geodezyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze wszystkich branż, uzyskanie niezbędnych decyzji m.in. decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz [...]

Czytaj więcej

...

Budowa ZGO w Gaci

Dodany przez: EcoPro

Przedmiotem inwestycji była budowa części biologicznej MBP – stabilizacji tlenowej w ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać. Zakres zrealizowanych dokumentacji obejmował: – opracowanie projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę, – opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, – opracowanie [...]

Czytaj więcej

...

Kompostownia ZGiUK w Lubaniu

Dodany przez: EcoPro

Realizacja zadania pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu” obejmowała m.in. analizy, badania geotechniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze wszystkich branż wraz
z pozwoleniem na budowę. Przedmiotowa [...]

Czytaj więcej

...

Instalacja MBP w Krynicznie

Dodany przez: EcoPro

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kryniczno w gm. Środa Śląska obejmowała m.in. budowę modułów kompostujących w formie zamkniętych tuneli wyposażonych w system aktywnego napowietrzania wsadu, zraszania czystą wodą i odciekami technologicznymi z procesu wentylacji i systemu dezodoryzacji, a także placu pryzm [...]

Czytaj więcej