Przebudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Starym Lubiejewie obejmowała m.in.:

– budowę nowej niecki składowiska odpadów balastowych o poj. ok. 365 tys. m3,
– budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów przepustowości ok. 20,3 tys. Mg/a,
– przebudowę sortowni odpadów komunalnych – dostosowując całą instalację do progu wydajności ok. 40,5 tys. Mg/a,
– przebudowę zaplecza socjalnego.

Zakres zrealizowanych dokumentacji obejmował:

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
-operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków
– projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
– przedmiary robót,
– kosztorysy inwestorskie.

Nasze referencje

Skontaktuj się z nami

Wyślij