Zakres zadania dla instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Ekologicznego Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w miejscowości Rusko, obejmował m.in. analizy, badania geotechniczne, prace geodezyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze wszystkich branż, uzyskanie niezbędnych decyzji m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozwoleniem na budowę, kosztorysy.

Nasze referencje

Skontaktuj się z nami

Wyślij