Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kryniczno w gm. Środa Śląska obejmowała m.in. budowę modułów kompostujących w formie zamkniętych tuneli wyposażonych w system aktywnego napowietrzania wsadu, zraszania czystą wodą i odciekami technologicznymi z procesu wentylacji i systemu dezodoryzacji, a także placu pryzm kompostujących oraz hali przygotowania wsadu do części biologicznej.

Nasze referencje

Skontaktuj się z nami

Wyślij