Przedmiotem inwestycji była budowa części biologicznej MBP – stabilizacji tlenowej w ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać”.

Zakres zrealizowanych dokumentacji obejmował:

– opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
– opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż,
– opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Nasze referencje

Skontaktuj się z nami

Wyślij